Subscribe:

Radyoizci.net TEST YAYINI

Radyoizci.net TEST YAYINI >)))))

22 Ocak 2015 Perşembe

ön lisans ve lisans mezunların İşyeri açma (ustalık belgesi) belgesi nasıl alır

Nasıl Belge Alabilirim?

4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNLARI
 
                                                                                        
3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinden mezun olan 4 yıllık fakülte mezunları sınavsız olarak direk İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.) Bu başvurular Giresun Merkez Mesleki Eğitim Merkezine  yapılır.Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz
2 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI 

3308 sayılı Kanun kapsamında bulunan meslek dallarından birinden mezun olan 2 yıllık Yüksekokul mezunları Meslek Lisesi aynı bölümden mezun olmuşlarsa sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler. Meslek Lisesi farklı bölüm mezunu ise yada genel liselerin birinden mezunsa Ön lisans Diplomasını aldığı tarihten sonra mesleklerinde 1 yıl SSK´lı çalışma belgelendirdikten sonra sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler. (İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.) Bu başvurular Giresun Merkez Mesleki Eğitim Merkezine  yapılır.Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz         

TEKNİK LİSE MEZUNLARI

Teknik Liselerden mezun olanlar diplomalarında yazılı meslek dalından sınavsız İşyeri Açma Belgesi alabilirler.(İşyeri Açma Belgesi Ustalık belgesi ile aynı işi görmektedir.) Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI

1- Meslek Lisesi 1985-1986 sonrası mezunları diplomalarında yazılı meslek dalından direk ustalık sınavına girme hakkına sahiptir. Sınavlarda başarılı olanlar Ustalık Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     
2- Meslek Lisesi 1985-1986 öncesi mezun olanlar diplomalarında yazılı meslek dalından sınavsız Ustalık Belgesi alma hakkına sahiptir. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     

KALFALIK BELGESİ SAHİBİ OLANLAR

Mesleki Eğitim Merkezinden Kalfalık belgesi almış olanların Ustalık Belgesi başvuruları, Kalfalık belgesini aldığı Kanun Maddesine göre değişmektedir. Buna göre;                   
                                                                                        
1- Kalfalık Belgesini okulda öğrenim görerek alanlar ( Kanun Maddesi:16);  

a- Kalfalık belgesinin belge tarihinden itibaren mesleklerinde 5 yıl (1800 gün) SSK yada BAĞKUR´lu olarak çalışmış olanlar ustalık sınavına katılabilirler. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     
b- Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 2 yıl süreli Ustalık Eğitim Kurslarına katılıp kursu başarıyla bitirenler ustalık sınavlarına katılabilirler. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     
2- Kalfalık Belgesini aftan yararlanarak alanlar ( Kanun Maddesi: Geçici 1a/1);

a- Mesleklerinde gerekli çalışma süresini doldurmuş olanlar (Lise ve üzeri okul için 6,5 yıl, İlköğretim mezunları için 8 yıl) ustalık sınavlarına katılabilirler. Çalıştığı sürelerin 06.01.1998 den sonrakilerin SSK yada BAĞKUR ile belgelendirilmesi şarttır. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz  

  b- Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 2 yıl süreli Ustalık Eğitim Kurslarına katılıp kursu başarıyla bitirenler ustalık sınavlarına katılabilirler. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz   
 c- Kalfalık belgesinin belge tarihinden itibaren mesleklerinde 5 yıl (1800 gün) SSK yada BAĞKUR´lu olarak çalışmış olanlar ustalık sınavına katılabilirler. Bu başvuruları BulancakMesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     
3- Kalfalık Belgesini denklik yaptırıp sınava girerek alanlar (Kanun Maddesi: 35);

Kalfalık sınavlarına girmek için  denklik yaptırıp yani hizmet belgelendirerek Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine başvuruda bulunanların ne kadar hizmet belgelendirdikleri dosyalarında yazdığından, dosyalarını denkliğini yaptırdığı okuldan alıp kalfalık sınavına girmek için hangi okula başvuruda bulunmuşlarsa ustalık içinde o okula başvurmaları gerekmektedir. Ustalık için başka okula başvuruda bulunacaklar; 
a- Kalfalık belgesini aldığı okuldan bir durum belgesi (denklik belgesinin onaylı fotokopisi) ile  ustalık için başka merkeze başvuruda bulunabilir. 
b- Kalfalık belgesinin belge tarihinden itibaren mesleklerinde 5 yıl (1800 gün) SSK yada BAĞKUR´lu olarak çalışmış olanlar ustalık sınavına katılabilirler. Bu başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz   
  c- Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 2 yıl süreli Ustalık Eğitim Kurslarına katılıp kursu başarıyla bitirenler ustalık sınavlarına katılabilirler. Kurs için başvuruları Bulancak Mesleki Eğitim Merkezine yapabilirsiniz. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     

HİÇBİR BELGESİ OLMAYANLAR

a- Hiç bir belgesi olmayanlar mesleklerinde geçirmiş oldukları hizmet sürelerini değerlendirerek (denklik yaptırarak) gerekli çalışma sürelerine sahipse kalfalık ve ustalık sınavlarına katılarak belge alabilirler. Bu durumda olanlar Mesleklerinin çıraklık eğitim süresinin en az iki katı çalışma belgelendirmek suretiyle kalfalık sınavlarına, mesleklerinin çıraklık eğitim sürelerinin 2 katına 5 yıl daha ilave etmek suretiyle kalfalık + ustalık sınavlarına giriş hakkı elde edebilirler. İlköğretim (ilkokul-ortaokul) ve en az Lise (orta öğretim ve üzeri) mezunlarının çıraklık eğitim süreleri farklı olduğundan ilköğretim ve en az lise mezunlarının hizmet belgelendirme süresi de farklı olacaktır. Şöyleki ; 
kuyumculuk meslek dalının ilköğretim mezunlarına çıraklık eğitim süresi 3 yıldır. Lise ve üzeri okul mezunlarına ise 1,5 yıldır. bu durumda; 
a- İlköğretim mezunu hizmet belgelendirerek kalfalık sınavına girecekse iki katı olan süreyi (3x2=6) doldurmuş olmalı. 
b- Lise yada üzeri okul mezunu hizmet belgelendirerek kalfalık sınavına girecekse iki katı olan süreyi (1,5x2=3) doldurmuş olmalı. 
Ustalık sınavları içinde bu sürelere 5 yıl daha eklenmelidir. ilköğretim mezunu için 6+5=11 yıl, Lise ve üzeri okul mezunu için 3+5=8 yıl olarak. 

Önemli Not: Hizmet belgelendirmede kişinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren olan çalışmaları dikkate alınır ve 06.01.1998 tarihinden sonraki çalışmaların mutlaka SSK yada BAĞKUR´lu olması istenir. Askerdeyken yapılan çalışmalar SSK sı olsa bile değerlendirmeye alınmaz. 
Bu başvurular Giresun Merkez Mesleki Eğitim Merkezine yapılır. Sınava başka merkezde girmek isteyenler bu okullarında uygun görmesi ile işlemleri bittikten sonra dosyalarını alıp başka merkeze başvuruda bulunabilirler. Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz     
b- Hizmet belgelendiremeyenler ve hiç bir belgesi olmayanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde mesleklerinin öğrenim süresi kadar (2-3 yıl) öğrenim görerek kalfalık belgesi alabilirler

KURS BELGESİ OLANLAR
 
                                                                                        
Mesleği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs belgeleri kalfalık yada ustalık belgesi yerine geçmez. ancak Denklik yoluyla kalfalık belgesi almak için gerekli olan hizmet sürelerini kısaltabilir.ve sadece kalfalık başvurularında değerlendirmeye alınır. Kurs belgesinin üzerinde yazan saat sayısına göre ilave olarak aşağıda yazdığı kadar hizmet belgelendirenler kalfalık sınavlarına girebilirler.

1) 256 – 511 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için iki, üç yıl olan meslek dalları için üç yıl
2) 512 – 767 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir buçuk, üç yıl olan meslek dalları için iki yıl,
3) 768 –1023 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için bir, üç yıl olan meslek dalları için bir buçuk yıl, 
4) 1024 saat ve daha fazla olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek dalları için dokuz ay; üç yıl olan meslek dalları için bir yıl,
meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını belgelendirenler kalfalık sınavlarına girebilirler.

Ustalık sınavlarına da girmek için bu sürelere 5 yıl daha  eklenmelidir. Örneğin 256-511 saat süreli kurs belgesine sahip olanlar 3+5=8 yıl çalışma belgelendirirse Kalfalık+Ustalık sınavlarına girebilir.

Önemli Not: Hizmet belgelendirmede kişinin 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren olan çalışmaları dikkate alınır ve 06.01.1998 tarihinden sonraki çalışmaların mutlaka SSK yada BAĞKUR´lu olması istenir. Askerdeyken yapılan çalışmalar SSK sı olsa bile değerlendirmeye alınmaz. 

Bu başvurular Giresun MerkezMesleki Eğitim Merkezine yapılır.Başvuru formunu okulumuzdan alabilirsiniz  

Kaynak:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/28/03/151405/icerikler/nasil-belge-alabilirim_121279.html

2 yorum:

bahu dedi ki...

ilk linki yenilerseniz sevinirim

Unknown dedi ki...

Büro yönetimi iş yeri açma belgesi sahibi olanlar ne tür iş yerleri açabilir acaba?

Yorum Gönder

Popular Posts

Labels

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) (1) 31 Mart vakası (1) AbdullahTercüman Hz (1) Agp (1) (1) ağ sistemleri (1) Ağ topolojileri (1) akıllı telefon (1) akıllı telefonlar (1) anakart (1) Anlamları (1) Anselmo Turmeda (1) apple’ın iphone ve android işletim sistemi (1) B sürücüsü (1) başarı (1) Başarıda Tanrı Parçacığı (1) Baybars Altuntaş (1) Belge (1) Bill Gates (1) bios (1) Birinci Meşrutiyet (1) Bloggger (3) Brode (1) Bulut (1) Bulut Teknolojisi (1) Cat5 (1) CCNP (1) cep telefonu (2) Ceyhun Fersoy (1) CISCO (1) cüz (1) ders (10) Dil (7) Dilekçe (1) Din (15) diploma (1) Diyanet TV (1) Diyanet Tv Frekans Ayarları (1) DMA kanalları (1) domain transfer (1) Dua (8) Ebru (1) Ebru nedir (1) Ebru sanatı ve yapılışı (1) edirne (1) ekonomi (12) ESSUBHU BEDA (1) ethernet kablo (1) euro (1) Favicon (1) fermuar (1) fermuarın geliştiricisi (1) Financial Times (1) Gelir Testi (1) Gelir Testi nasıl yapılır (1) Gideon Sundback (1) Günün Sözü (7) H2SO4 (1) Hafıza Teknikleri (1) hayat (1) Hristiyanlığa Reddiye (2) hristiyanlık (2) I.Meşrutiyet (1) ıIsa (1) IRQ (1) İbrahim Bin Ethem Hz (2) İkinci Meşrutiyet (1) inavasyon (1) İNKILAP TARİHİNDE İLKLER (1) inT Prodüksiyon (1) internet (5) İsimtescil'deki domaini blogger'a yönlendirme. (2) İslam (1) israil (1) iş başvuruları (1) kablo hazırlanması (1) karlay (1) karlı köy (1) Kazım Koyuncu (1) Kenzül Arş Duası (1) Kilo Almamızın En Büyük Nedeni (1) KPSS (5) KPSS 2012 GENEL GÜNCEL BİLGİLER (1) KPSS 2012 GÜNCEL KURUM (1) KPSS 2012 GÜNCEL SPOR OLAYLARI (1) Kredi masrafları iadesi (2) Kubbetu'us Sahra (1) KURULUŞ ve DEVLET LİDERLERİ (1) Lazca Keliimer ve Anlamları (1) Linux Komutları 1 (1) Mescid-i Aksa (1) Meşrutiyet (2) Microsoft (1) Mülakat (1) Mülakatçıyı delirtmenin 20 yolu (1) Namık Kemal (1) nefes kullanma (1) Network (3) ODTÜ (1) optik sürücü (1) önbellek (1) Özürlü Memur Seçme Sınavı'nın ayrıntıları (1) para (17) parakazan (2) PCI (1) reklam siteleri (2) REKLAM VEREN SİTELER (1) renk sırası (1) Renkler (1) Renklerin Anlamları (1) Saha Dışı (1) sakin bir zihin (1) Sanat (3) Secde (4) Secde Ayetleri (3) sınav kaygısı (1) sunum (2) sunum hazırlama (1) sure (1) Süleyman Şah (1) Süleyman Şah Kimdir (1) Sülfürik Asit (1) Şoray Uzun (1) teknoloji (8) Tilavet Secdesi (2) transfer (1) transistör (1) tüm modem ip ve şifreleri (1) Türk Lirası (1) Türk lirası sembolu (1) Türkiye (11) url kısaltma (1) url kısaltma servisleri (1) utp kablo (1) Üniversite (5) veriyolu (1) Video Öncesi Reklam Kodu (1) Volksvagen (1) Volksvagen'in Bill Gates'e Müthiş Cevabı (1) Wall Street Journal (1) wi-fi (1) Windows 8 (1) wireless (1) yabancı basında (1) yazar (5) yazarlık (1) yazarlık eğitimi (1) Yazılım Teknolojileri (1) yonga seti (1) Yunanistan (16)